1. DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA  - METODA KRAKOWSKA
prowadzący: dr hab. Marta Korendo
termin: jesień 2014
miejsce: Lublin
koszt: 300zł
Szkolenie adresowane do psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców.
opis szkolenia _____________________________________________________________________

2. STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH – USPRAWNIANIE PRACY LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU – METODA KRAKOWSKA
prowadzący:
dr hab. Marta Korendo
termin: jesień 2014r
miejsce: Lublin
koszt: 300zł
Szkolenie adresowane do psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców.
opis szkolenia
________________________________________________________________

3. DIAGNOSTYKA MÓZGU W USZKODZENIACH NEUROLOGICZNYCH, FUNKCJE KORY MÓZGOWEJ, ODCZYTYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA – NEUROOBRAZOWANIE
prowadzący:
Zofia Twardochleb  – informacja o wykładowcy
termin: 13.09.2014r  (godz. 9.00 – 18.00)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 400zł
Szkolenie przeznaczone dla terapeutów, fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, neurologopedów, specjalistów SI, wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli szkolnictwa specjalnego
opis szkolenia
_____________________________________________________________________

4. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz peg/. MODUŁ ZAAWANSOWANY.
prowadzący:
dr Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin:  27 – 28.09.2014r.  (sobota 09.00 – 16.00; niedziela 8.30 – 11.45)
miejsce: Lublin
koszt: 580 zł (UWAGA: dla osób, które uczestniczyły we wcześniejszych modułach cena wynosi 550zł)
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

5. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: szkolenie odwołane, wkrótce wykładowcy podadzą nowy termin
miejsce: Lublin
koszt: 420 zł
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
szczegółowy program szkolenia