1. KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 24.10.2015r (sobota godz. 9.00 – 17.00; 8 godzin dydaktycznych)
koszt: 300 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
program szkolenia
UWAGA: 4 wolne miejsca!
_____________________________________________________________________

2. KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowcy:
Anna Bogacz-Rybczak  informacja o wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 24.10.2015r (sobota godz. 9.00 – 13.30; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 250 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
opis szkolenia
_____________________________________________________________________

3. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.
wykładowcy: 
Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz
termin: 7 – 8.11.2015r (sobota godz. 9.30 – 18.00; niedziela 9.00 – 14.00)
koszt: 570 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program warsztatów
Warsztaty adresowane do logopedów, pedagogów, terapeutów, psychologów zainteresowanych poznaniem tego zaburzenia w sposób stosunkowo szeroki i pogłębiony.
_____________________________________________________________________

4. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny

termin: 16 – 17.01.2016r (sobota godz. 09.00-16.00, niedziela godz. 8.30-11.45)
koszt: 580zł
miejsce:  Lublin,
szczegółowy program warsztatów