1. DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA  - METODA KRAKOWSKA
prowadzący: dr hab. Marta Korendo
termin: 14.11.2014r (piątek) godz. 14.00 – 19.00
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 300zł
Szkolenie adresowane do psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców. Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu pomocy terapeutycznych.
UWAGA: dla osób biorących udział w obu szkoleniach Pani dr hab. M. Korendo koszt wynosi 2 x 270zł (razem 540zł)
Brak wolnych miejsc – przyjmujemy zapisy na listę rezerwowych.
opis szkolenia _____________________________________________________________________

2. STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH – USPRAWNIANIE PRACY LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU – METODA KRAKOWSKA
prowadzący:
dr hab. Marta Korendo
termin: 15.11.2014r (sobota) godz. 9.00 – 14.00
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 300zł
Szkolenie adresowane do psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców. Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu pomocy terapeutycznych.
UWAGA: dla osób biorących udział w obu szkoleniach Pani dr hab. M. Korendo koszt wynosi 2 x 270zł (razem 540zł)
Brak wolnych miejsc – przyjmujemy zapisy na listę rezerwowych.
opis szkolenia
________________________________________________________________

3. DIAGNOSTYKA MÓZGU W USZKODZENIACH NEUROLOGICZNYCH, FUNKCJE KORY MÓZGOWEJ, ODCZYTYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA – NEUROOBRAZOWANIE
prowadzący:
Zofia Twardochleb  – informacja o wykładowcy
termin: Uwaga – zmiana terminu szkolenia – 10.01.2015r. (sobota godz. 9.00 – 18.00)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 400zł
Szkolenie przeznaczone dla terapeutów, fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, neurologopedów, specjalistów SI, wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli szkolnictwa specjalnego
opis szkolenia
_____________________________________________________________________

4. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz peg/. MODUŁ ZAAWANSOWANY.
prowadzący:
dr Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin:  zostanie wkrótce podany
miejsce: Lublin
koszt:
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

5. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: 21-22.03.2015r (sobota 10.00-18.00, niedziela 8.30-13.30)
miejsce: Lublin
koszt: 420 zł
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
szczegółowy program szkolenia