1. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 22 – 23.05.2015r (piątek godz. 9.00 – 16.00; sobota 8.30 – 11.45)
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 580zł
szczegółowy program warsztatów
Uwaga – brak wolnych miejsc, przyjmujemy zapisy na listę rezerwowych (bez wpłaty zaliczki).
_____________________________________________________________________

2. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
prowadzący
: Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 23 – 24.05.2015r (sobota godz. 12.30 – 17.30; niedziela godz. 8.30 – 13.00)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt:
580zł
szczegółowy program warsztatów
UWAGA – zostały 3 wolne miejsca.
_____________________________________________________________________

3. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom zaawansowany
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin:  30.05 – 31.05.2015r (9-17.00 sobota; 8.30 -13.30 niedziela)
miejsce: Lublin, Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka, ul. Bronowicka 21
koszt: 420 zł
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
UWAGA: kilka wolnych miejsc – zapraszamy!
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

4. KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
prowadzące: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 24.11.2015r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

4. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny

termin: jesień 2015, data będzie podana wkrótce
miejsce:  Lublin,
koszt: 580zł
szczegółowy program warsztatów