1. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.
wykładowcy: 
Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz
termin: 5 – 6.12.2015r (sobota godz. 9.30 – 18.00; niedziela 9.00 – 14.00)
koszt: 570 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program warsztatów
Warsztaty adresowane do logopedów, pedagogów, terapeutów, psychologów zainteresowanych poznaniem tego zaburzenia w sposób stosunkowo szeroki i pogłębiony.
_____________________________________________________________________

2. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 16 – 17.01.2016r (sobota godz. 09.00-16.00, niedziela godz. 8.30-11.45)
koszt: 580zł
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

_____________________________________________________________________

3. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: 2 – 3.04.2016r (sobota 09.00-17.00, niedziela 9.00-14.00)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin, Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka, ul. Bronowicka 21
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia
_____________________________________________________________________