1. KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia

prowadzące:  mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 28.02.2015r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 350zł
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

2. PLASTROWANIE DYNAMICZNE – KINESJOLOGY TAPING DLA LOGOPEDÓW – WARSZTAT
prowadzący:
mgr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii informacja o wykładowcy
termin: 8.03.2015r (niedziela 9.00 – 17.00, 8 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 450zł
program warsztatów
_____________________________________________________________________

3. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: 21-22.03.2015r (sobota 09.00-17.00, niedziela 8.30-13.30)
miejsce: Lublin, Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka, ul. Bronowicka 21
koszt: 420 zł
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
szczegółowy program szkolenia
_____________________________________________________________________

4. SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA  
prowadzący:
 mgr Katarzyna Sedivy
termin: 18.04.2015r  
miejsce: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 300zł

Szkolenie adresowane do terapeutów wczesnej interwencji, psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców.
opis szkolenia
_____________________________________________________________________

5. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz peg/. MODUŁ ZAAWANSOWANY.
prowadzący:
dr Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin:  25-26.04.2015r (sobota godz. 9.00-16.00, niedziela 8.30-11.45)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 580zł (dla osób, które brały udział we wcześniejszych modułach cena wynosi 550zł)
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________
6. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.
prowadzący:
dr Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 22 – 23.05.2015r (piątek godz. 9.00 – 16.00; sobota 8.30 – 11.45)
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt: 580zł
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

7. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
prowadzący
: dr Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 23 – 24.05.2015r (sobota godz. 12.30 – 17.30; niedziela godz. 8.30 – 13.00)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
koszt:
580zł
szczegółowy program warsztatów