1. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: 2 – 3.04.2016r (sobota 09.00-17.00, niedziela 9.00-14.00)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin, Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka, ul. Bronowicka 21
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia
UWAGA: brak wolnych miejsc. Przyjmujemy zapisy na listę rezerwowych.

_____________________________________________________________________

2. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom zaawansowany
prowadzący: Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin:  przełom maja i czerwca 2016r; termin będzie podany wkrótce
(9-17.00 sobota; 9.00 -14.00 niedziela)

miejsce: Lublin, Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka, ul. Bronowicka 21
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-
terapeutycznej
szczegółowy program warsztatów
Uwaga – pierwszeństwo w zapisie na szkolenie mają uczestnicy stopnia podstawowego, pozostałe osoby są wpisywane na listę rezerwowych, wpłata zaliczki nie jest wtedy wymagana.
___________________________________________________________________

3. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
prowadzący
:  Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny

termin: 17-18.09.2016r (sobota 10.00 – 17.00; niedziela: 8.30 – 11.45)
koszt: 580 zł

miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów
_____________________________________________________________________

4. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin: przełom września i października 2016 r – termin będzie podany wkrótce
(sobota 09.00-17.00, niedziela 9.00-14.00)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia
UWAGA: pierwszeństwo w rekrutacji na szkolenie mają nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4
W związku z dużą ilością chętnych zgłoszenia  napływające od dnia 28.01. są przyjmowane na listę rezerwowych. W takiej sytuacji wpłata zaliczki nie jest wymagana.